• Jared Huling. Author, maintainer.

  • Aaron Potvien. Contributor.

  • Alexandros Karatzoglou. Copyright holder.

  • Alex Smola. Copyright holder.